دات

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


عاز وممه عاشقونه
 
عاز وممه عاشقونه | زابوک
zabook.faran-co.ir/عاز-وممه-عاشقونه-92/
Translate this page
اما * به سit : سه مه ۶۹۲ سl ، یا سام به یا این غاز) کلاهیا گونه نافع عنوان ۶مری عنوالی … الا کل را لمسلیقه هستی پان عثته عاشق العلماء قلا ایمپ شی” مناهما خلاف لباسضی …
Diwan-i-Hafiz-i-Sirazi. (Gedichtsammlung des —.) (pers.) – …
https://books.google.com/books?id=GdJUAAAAcAAJ – Translate this page
Sams-al-din Muhammad al-Hafiz al-Sirazi – 1841
… بیه ی س-دره تنلث دبست حافظ ارجان طلبد غازها مستانه بار خانه از غ -یر بپرداز و مه-ل تا … عاشق سوخ- ته دل نام تمنا ببرد او از ان روزم==که بادت کل رعنا ببرد =کار می …
Shums-ool-loghat or a dictionary of the Persian and Arabic …
https://books.google.com/books?id=v75EAAAAcAAJ – Translate this page
Joseph Barretto – 1806
… کو شت نام ز ژنع بتازي فبغب خوانند غبت (ع ( مملکه و پشجر به م 7 مه خاکستری … چون عاشق و معشوقف غال لصں (ع) به تشدید صاد موضع پر از مردم و انبوه غال غاز( ف) …
الجامع الصحيح – 6 – Google Books Result
https://books.google.com/books?id=R65HCwAAQBAJ
IslamKotob – Religion
اما * به سit : سه مه ۶۹۲ سl ، یا سام به یا این غاز) کلاهیا گونه نافع عنوان ۶مری عنوالی … هستی پان عثته عاشق العلماء قلا ایمپ شی” مناهما خلاف لباسضی السلفی لیلا کل …
صحيح مسلم – الطبعة التركية – 6 – Google Books Result
https://books.google.com/books?id=xV1HCwAAQBAJ
IslamKotob – Religion
اما * به سit : سه مه ۶۹۲ سl ، یا سام به یا این غاز) کلاهیا گونه نافع عنوان ۶مری عنوالی … هستی پان عثته عاشق العلماء قلا ایمپ شی” مناهما خلاف لباسضی السلفی لیلا کل …

 NS